Stockholms tunnelbana: Sommaren 2019 rullar C30-tågen i trafik

Stockholms nya tunnelbanetåg, C30, uppställt i Norsborgsdepån. Foto: Christer Wiik
På plats i Norsborgsdepån framför nya C30-tåget: Caroline Ottosson, vd för SL och chef för trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, flankerad av Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och ordförande i AB SL:s styrelse. Foto: Christer Wiik
Här finns gott om plats för barnvagnar och rullstolar. Foto: Christer Wiik
Interiör C30: Foto: Christer Wiik
Interiör Norsborgsdepån. Foto: Christer Wiik
Norsborgsdepån sedd från tunnelbanestationen Norsborg. Foto: Christer Wiik (arkivbild)
Förarhytten i C30. Foto: Christer Wiik
Interiör C30.
Interiör C30. Foto: Christer Wiik
Norsborgsdepån. Foto: Christer Wiik

Framtidens tunnelbanetåg, så kallas Stockholms nya tunnelbaneflotta, C30, som ska sättas i trafik från och med nästa sommar. Järnvägsnyheter.se har besökt den nyöppnade Norsborgsdepån, sydväst om Stockholm, för att beskåda det nya tunnelbanetåget. 

Stockholm står som bekant inför en jättesatsning inom kollektivtrafiken – mångmiljardprojektet att bygga ut länets tunnelbanenät. I det pågående första utbyggnadsprojektet handlar det om att bygga ut knappt två mil ny tunnelbana inkluderande elva nya stationer och det i samtliga väderstreck.  Men även tunnelbaneflottan behöver förnyas för att klara framtidens kollektiva resande i en starkt växande Stockholmsregion.
För att öka kapaciteten och modernisera tunnelbaneflottan har trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting köpt in 48 nya tåg (96 vagnar) av modell C30 av tågtillverkaren Bombardier. Trafikstart för de första tågen är planerad till sommaren 2019. Alla 48 tåg planeras vara levererade 2022, från Bombardiers fabrik i Henningsdorf, strax utanför Berlin.

Jämfört med tidigare generationers T-banetåg i Stockholm, har nya C30-tåget fler dörrar för snabbare ombord- och avstigning. Interiört har tåget blandad fyrsittning och längsgående säten utmed väggarna. Det ger bredare gångar med plats för fler stående samt fler ytor för barnvagnar och rullstolar. Ytterligare nyheter är nya säten, fler handstänger att hålla sig i samt fler skärmar för passagerarinformation. Dessa skärmar kommer att användas till såväl dynamiska linjekartor som stationsöversikter.

Under en pressvisning av C30-tågen i den nyöppnade Norsborgsdepån fanns flera lokalpolitiker och tjänstemän på plats, bland dem Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och ordförande i AB SL:s styrelse.
- Nu har det första exemplaret av Stockholms nya tunnelbanetåg, C30, rullat in i den nya Norsborgsdepån, det är en fantastisk milstolpe som har passerats. Med C30-tågen så får vi, för första gången på 20 år, in nya tåg i tunnelbanetrafiken, som kommer att tjäna Stockholmarna under decennier framöver, säger Kristoffer Tamsons och understryker samtidigt att de nya tunnelbanetågen är frukten av en långsiktig och lyckad samverkan mellan flera parter, däribland, SL, trafikförvaltningen, tågtillverkaren Bombardier samt tågoperatören MTR.
- C30 tågen kommer nu att trimmas in, besiktigas och ges alla nödvändiga tillstånd. Målet är att de ska sättas i trafik till nästa sommar, säger Tamsons.

Caroline Ottosson, vd för SL och chef för trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting fyller i:
- Det här är en viktig satsning för kollektivtrafiken och för att stärka kapaciteten i Stockholms tunnelbana, säger Ottosson som även ville passa på att lyfta fram den nya Norsborgsdepån, tunnelbanedepån som ligger längst ut på Röda linjens sydligaste gren, strax intill station Norsborg.  
Norsborgdepån är en del av SL:s framtidspaket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen. Depån inrymmer 17 tåg och innehåller bl.a. verkstäder, tekniklokaler och stor heltågstvätt. Byggprojektet har bedrivits som ett samverkansprojekt mellan SL och NCC, medan bergtunnelsystemen är utsprängda av Skanska i en parallell entreprenad.

Den geografiska placeringen av depån har valts med omsorg. En av fördelarna med att förlägga depån i direkt anslutning till ändhållplatsen är att det minskar tomkörning, vilket innebär mindre buller, minskad energiförbrukning samt lägre driftskostnader.
- I och med att det är en ändhållplats gör att vi snabbt kan få in och ut tågen i trafik, sammanfattar Ottosson.

Depån ryms till största delen inne i berget under Eriksbergsåsen där tre uppställningshallar finns utsprängda. Tågens resa ner till berget går via en 320 meter lång betongtunnel.

Text: Christer Wiik

Fakta C30
Vad: 48 nya t-banetåg
Leverans: 2018-2022
Trafikstart: Planerad sommaren 2019
Längd: 70 meter. Två vagnar kopplas ihop och bildar ett fullängdståg på 140 meter.

Vikt: 116 ton
Antal dörrar: 12 passagerardörrar/vagnsida (24 dörrar per fullängdståg mot 21 stycken på C20)
Antal passagerare: 140 sittande (18 prioplatser) 490 stående (vid 5 personer stående/m2) och 4 rullstolsplatser= 634 passagerare per vagn.
Högsta hastighet: 90 km/h
Källa: SL