Sickla viktig kollektivtrafikknutpunkt i Nacka

Vid Sickla station i Nacka kommun möts idag Tvärbanan och Saltsjöbanan. Om några år får även tunnelbanan en station här. Foto: ChristerWiik

När tunnelbanans blå linje byggs ut mot Nacka blir Sickla en viktig knutpunkt i kommunens västra del. I området har också Nacka kommun stora byggplaner i samband med den nya tunnelbanestationen. ”Sickla ska bli en sammanhållen, tät och levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och offentliga platser. Bra kommunikationer är en av förutsättningarna för den här utvecklingen och det är här tunnelbanan kommer in i bilden”, säger Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun till Stockholms läns landsting, SLL, nyhetsbrev.

Redan idag har Sickla genomgått en stor förändring – från industriområde till en modern stadsdel med handel, skolor, bostäder och kulturhus. När tunnelbanan byggs ut till Nacka fortsätter förändringen, med ytterligare ett par tusen bostäder och med en egen tunnelbanestation.
Den nya tunnelbanestationen får två uppgångar, en som vetter mot bostadsområdena norr om Värmdövägen och en i nära anslutning till all annan kollektivtrafik som redan finns här – bussar, Saltsjöbanan och Tvärbanan. Båda uppgångarna har entréer nära Sickla köpkvarter.
– Vi bygger nya bytespunkter och förändrar gamla resmönster. Vi skapar helt enkelt nya resmöjligheter, säger Gunilla Wesström, projektchef för blå linje till Nacka.

Här kommer ett par tusen personer att kliva av och på tunnelbanetågen under rusningstid. Det ställer krav på utformningen av platsen. En av nycklarna till att göra Sickla mer tillgängligt är upphöjningen av Saltsjöbanan. Tunnelbanan får entréer på båda sidorna om spåret.

– När vi bygger kommer det pågå flera större och mindre byggnationer i området. Vårt fokus blir att försöka underlätta vardagslivet för de många boende i området, och inte minst de resenärer som berörs, säger Gunilla Wesström.
Källa: SLL