Ny bro byggs över järnvägen i Jönköping

Projektet drivs i samarbete med Jönköpings kommun som sedan ska äga och förvalta bron. Entreprenör är Skanska Sverige AB. Foto: Skanska

Trafikverket bygger ny bro över järnvägen för att förbättra tillgängligheten för bilar och kollektivtrafik till de nya bostadsområdena på Strandängen. Arbetet påbörjades i maj 2016 och beräknas vara klart sommaren 2017. Entreprenör är Skanska Sverige AB.

Under våren när arbetet pågår blir det en ökad störning för trafik och boende i området men det kommer att vara möjligt att ta sig igenom området under hela tiden, meddelar Trafikverket. I slutet på april och i början på maj leds trafiken om till nya bron och regleras med hjälp av trafikljus.

Trafikverket breddar befintlig gång- och cykelväg och bygger om två nya busshållplatser på östra sidan om nya bron. Det pågår även asfalteringsarbeten på anslutningsvägar, nya bron och befintlig bro. Den befintliga vägbron byggs om till gång- och cykelväg.

Projektet påverkar järnvägstrafiken på Jönköpingsbanan därför driver Trafikverket projektet och är byggherre. Projektet drivs i samarbete med Jönköpings kommun som sedan ska äga och förvalta bron.

Tanken är att bygga 700-800 nya lägenheter inom stadsdelen. Nuvarande bro över järnvägen är smal och tillåter inte mötande trafik. Med den ökande trafiken inom området samt planer på förbättrad kollektivtrafik behöver en ny bro anläggas.