Deutsche Bahns nya VD heter Richard Lutz

Deutsche Bahns nya VD Richard Lutz. Foto: DB

Vid ett möte den 22 mars bekräftade Deutsche Bahn AG:s förvaltningsråd Richard Lutz’ utnämning som VD för Tysklands nationella järnvägsbolag. Lutz efterträder Rüdiger Grube som avgick som styrelsens ordförande och Deutsche Bahns VD i januari 2017.

Efter att ha tjänstgjort som Deutsche Bahns finanschef sedan 2010, arbetade Lutz som tillförordnad VD sedan Grubes avgång och hans nominering för tjänsten godkändes några dagar tidigare av Tysklands minister för transport och digital infrastruktur Alexander Dobrindt. Hans kontrakt gäller för fem år framåt till mars 2022.

Förvaltningsrådet bekräftade också ett antal andra ändringar ifråga om styrelsens sammansättning. Lutz, som är född i 1964 i bayerska Landshut, behåller sitt ansvar för finansavdelningen som skall kopplas samman med hans nya roll som VD.

Detta kommer att frigöra utrymme i styrelsen för utnämning av två nya medlemmar som tar hand om frakt- och logistikfrågor respektive digitalisering och teknologi.