Nya bostadsområden kring Tvärbanan i Årsta

Bättre trafiksäkerhet ges med gång- och cykelbana under Tvärbanan i Årsta. Illustration: Stockholm Stad Exploateringskontoret

Vid Sävlången och vid Ormlången i Årsta i södra Stockholm har Svevia fått uppdraget att bygga gång- och cykelportar under Tvärbanan. Det framgår av ett pressutskick från bolaget.

Årstastråket är ett av de områden i Stockholm som blir allt mer förtätat. Totalt planeras det byggas uppemot 3 000 nya bostäder i området. I samband med utvecklingen av området har Svevia fått ett uppdrag att bygga två cykelportar under Tvärbanan för att skapa en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter. Planeringsarbetet pågår och kommer att sätt igång så snart alla pusselbitar är på plats.

– För det här är ett jobb fullt av viktiga pusselbitar som måste hamna rätt direkt. Eftersom Tvärbanan kommer att grävas av för att vi ska kunna få portarna på plats är det är ett projekt som är extremt tidstyrt. Inget får gå fel, säger Håkan Nyman, Svevia.

Efter inledande schaktningsarbete ska de två cykelportarna först konstrueras, byggas och gjutas intill Tvärbanan. Därefter kommer portarna att lanseras på plats. Det betyder att de sakta skjuts på plats. Tvärbanan kommer att grävas av helt.

– Avgrävningen och lanseringen är noggrant inplanerad för att ske samtidigt som en rad andra arbeten ska utföras på Tvärbanan mellan Alvik och Sickla udde. Under den perioden kommer banan att stå helt stilla i nästan sex månader för att genomgå omfattande arbeten med bland annat ett helt nytt signalsystem. Andra byggentreprenader som påverkar Tvärbanan ska också slutföras under perioden. Bland annat ett annat av Svevias fleråriga projekt som är att förlänga Tvärbanan vid Sickla Udde.

Svevias entreprenad för cykelportarna vid Årsta omfattas även så kallade BEST-arbeten som är anläggning av spår, el och signal.
Uppdraget är värt 42 miljoner kronor och ska vara helt färdigställt i september 2017. Uppdragsgivare är Exploateringskontoret, Stockholm stad.