Skanska bygger järnväg i Sundsvall

Foto: Trafikverket

Trafikverket har tilldelat Skanska uppdraget  att bygga en ny mötesstation för järnväg i Dingersjö, söder om Sundsvall, enligt ett pressmeddelande från Skanska. 

-Den nya mötesstationen kommer att öka järnvägskapaciteten och avlasta den hårt belastade Ostkustbanan, skriver Skanska. 

Projektet utförs i en totalentreprenad och omfattar tre kilometer dubbelspår, tre broar samt ombyggnad av väg 562, inklusive renovering av befintlig vägbro över Ljungan.

Förberedande arbeten beräknas inledas under slutet av maj 2017 och hela projektet, värt 320 miljoner kronor, beräknas vara färdigställt i juli 2022.