RZD moderniserade serbisk järnväg

RZD International har genomfört en treårig modernisering av 15 km elektrifierad järnväg mellan Belgrad - Pančevo. Foto: Serbian Railways

Ryska järnvägsbolaget RZD International har avslutat en treårig modernisering och ett dubbelspårbygge längs en 15 kilometer lång elektrifierad sträcka mellan Belgrad - Pančevo, där det förekommer även intensiv förortstrafik samt internationella tåg som färdas genom Serbien till Rumänien.

Förutom den elektrifierade sträckan sanerades även järnvägsstationerna i Krnjača, Ovca, Sebes och Pančevo Glavna.  Dessutom förnyades signalsystemet och tre nya transformatorstationer installerades.

Därutöver byggdes två nya gångbroar och en 242 meter lång bro över floden Tamis. Projektet har höjt sträckans kapacitet avsevärt. Den maximala hastigheten på avsnittet har ökats från 30 km i timmen för gods och 50 km i timmen för passagerartåg till 120 kilometer i timmen.

Projektets kostnader uppgick till 91 miljoner dollar, varav 15 procent kom från serbiska regeringen och 85 procent av utgifterna finansierades med hjälp av rysk kredit på 800 miljoner dollar.