Snart schaktas för Skånes största infrastrukturprojekt

Datorgrafik över den nya nedgrävda fyrspåriga stationen i Hjärup. Bild: Metro och Trafikverket

Järnvägen mellan Malmö och Lund ska göras om till fyrspårig och till hösten börjar arbetet. Det är ett av Sydsveriges största entreprenadprojekt väl i klass med de stora infrastrukturprojekten i Stockholm och Göteborg. Projektet kommer att få stor betydelse för den sydsvenska entreprenadmarknaden många år framöver. Det skriver Live Business i ett pressmeddelande.

 

Redan för flera år sedan var Trafikverket ute och informerade om projektet värt fyra miljarder bland framtida tänkbara byggherrar, bl.a. i utlandet.
- Vi vet att det har varit ett stort intresse och projektet är så pass stort att det borde kunna locka till sig också utländska byggbolag, säger Jens-Peter Eisenschmidt Trafikverkets projektledare för projektet Lund-Arlöv 4 spår.

Anbudstiden går ut den 18 april och i juni ska det vara klart vem som vann upphandlingen.
Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges hårdast trafikerade järnvägar med över 400 tåg per dygn och för att komma åt att arbeta på banvallen måste man under byggtiden anlägga två tillfälliga spår intill nuvarande.
- Det är tillfälliga spår som sedan kommer att rivas men de måste naturligtvis byggas med de krav som ställs på en modern järnväg, säger Jens-Peter Eisenschmidt.
Den nya järnvägen kommer delvis att gävas ner. Inte som en tunnel utan snarare som ett stort dike. När den passerar Åkarp ska den att gå sex meter under markplan och genom Hjärup fyra meter.
- Järnvägen börjar ovan mark i Arlöv för att sedan gå ner under marknivån genom Åkarp och Hjärup för att åter komma upp till marknivå i Flackarp.

Projektet innefattar också 13 nya vägbroar och en 400 meter lång övertäckning i Åkarp. Stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup kommer att byggas om och det kommer att bli en helt ny tågstation på Klostergården i Lund.

De anbuds som nu lämnas in avser den åtta kilometer långa sträckan Arlöv-Flackarp. Men i kontraktet finns också så kallad ECI för de återstående tre kilometrarna mellan Flackarp och Lund som innebär att byggbolaget får fortsätta bygga även de sista kilometrarna, under förutsättning att man kommer överens om villkoren.
- Järnvägsplanen är inte klar för sträckan Flackarp-Lund. Men vi har mycket att vinna på om vi kan fortsätta med samma entreprenör, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Sträckan Arlöv-Flackarp ska vara klar 2022 och under förutsättning att man kan fortsätta med samma byggherre så fördröjer sträckan Flackarp-Lund projektet bara med ett år så att allt ska kunna tas i bruk 2023.
- Vi börjar bygga redan under hösten och redan i början av nästa år så ska en av broarna i Arlöv vara färdigbyggd.

Arbetet blir ett nära samarbete mellan Trafikverket och entreprenören och man kommer att sitta i samma lokaler i Arlöv.
- Planen är att utbyggnaden börjar i Arlöv och går norrut. Vi har naturligtvis en tanke om hur det här ska gå till men sen kommer den framtida byggherrens ”tänk” också att starkt påverka hur arbetet kommer att framskrida, säger Jens-Peter Eisenschmidt.