Rivningshotad järnvägsbro får leva vidare

Foto: Kristian Helgesen, Bane Nor

En mer än 100 år gammal norsk järnvägsbro håller på att monteras ned. Den kommer att ersättas av en ny, men den 114 år gamla järnvägsbron över Stjørdalsälven i Hell utanför Trondheim kommer dock leva vidare - som forskningsstation.

Bron kommer att monteras upp igen i sin helhet i Hell och fungera som ett forskningslaboratorium för framtida broar i åtminstone 10 år framåt.

Målet är att utsätta bron för så höga belastningar att den till slut kollapsar.

Enligt det statliga norska järnvägsinfrastrukturföretaget Bane Nor är syftet med projektet att testa brokonstruktioner för att se hur stor påfrestning de faktiskt tål under en period av drygt hundra år. Mer än 500 järnvägsbroar i Norge byggda före 1930 och många av dem närmar sig sin maximala livslängd. Därav intresset av att testa den gamla brons bärighet.