Tågresandet fortsätter att öka i Finland

Stationsbyggnaden vid Helsingfors centralstation. Foto: Christer Wiik

Den finländska tågoperatören VR har börjat året starkt med nästan 12 procent fler resor inom inrikes fjärrtrafiken jämfört med januari föregående år. I januari gjordes sammanlagt över 912 000 tågresor. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Resandet ökade som mest från Helsingfors till Rovaniemi (+ 53 %), Tammerfors (+ 15 %), Jyväskylä (+ 12 %) och Uleåborg (+ 12 %). VR sänkte sina priser permanent i februari 2016. Trots den sänkta prisnivån ökade VR:s försäljning en aning i januari.

- Lappland har fått internationell uppmärksamhet som resmål, vilket även syns inom inrikes tågtrafiken, speciellt genom nattågens ökade popularitet. Till Uleåborg kan man dessutom resa med dagtåg för under 30 euro, och restiden har förkortats med upp till en timme, berättar Maisa Romanainen, direktör för VR:s passagerartrafik.

Januari är en livlig restid även inom tågtrafiken mellan Finland och Ryssland. Passagerarmängderna ökade speciellt i Allegro-tågen till S:t Petersburg (+ 22 %)
Källa: VR