Spårvägsbygget i Lund invigt! 

Miljöminister Karolina Skog (MP), Emma Berginger (MP), ordförande tekniska nämnden, Anders Almgren (S) , kommunstyrelsens ordförande, Henrik Fritzon (S), Region Skånes ordförande och Lars Lindberg, vice VD Skanska Sverige AB . Foto: Kennet Ruona

Under en högtidlig ceremoni rullades gräsmattor ut för att symbolisera första spadtaget i spårvägsprojektet och ett nytt kapitel i Lunds historia. 

Ett stort antal personer samlades på Sölvegatan vid LTH för att bevittna det första spadtaget för Spårvägen i Lund. Under högtidliga former, med Lundaprofilen Johan Wester, och till musik av studentorkestern Bleckhornen rullade miljöminister Karolina Skog (MP) ut en rulle gräsmatta, mellan de iscensatta spåren, tillsammans med Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund, Emma Berginger (MP), ordförande tekniska nämnden i Lund, Henrik Fritzon (S),Region Skånes ordförande och Lars Lindberg, vice vd Skanska Sverige AB

- Genom spårvägen mellan Lund C och ESS stärker vi väsentligt förutsättningarna för Lunds utveckling. Med spårvägen får vi bästa möjliga förbindelse mellan den nya stadsdelen Brunnshög och stadskärnan, samtidigt som vi stärker förutsättningarna för en positiv stadsutveckling längs hela stråket, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund. 

- En stark och pålitlig kollektivtrafik är helt avgörande för att vi ska lyckas ställa om våra transporter och jag är otroligt glad över att kunna vara med här idag, när vi visar exempel på en samverkan mellan kommun, region och stat för att ställa om transportsystemet. Jag vill inte minst gratulera Lund för att ni idag kan sätta spaden i marken och visa att ”i Lund snackar vi inte bara, utan att här gör vi också, säger Karolina Skog (MP), miljöminister.

Spårvägen ska byggas utmed ett kunskapsstråk som sträcker sig mellan Lund C och ESS, ett av Lunds mest trafikerade stråk i nordost. Spårvägen kommer att knyta samman medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost. 

Att det första spadtaget symboliserades med utrullning av gräsmattor beror på att banan kommer att tillföra ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden och visar även på en grön och klimatklok stadsutveckling inom Lunds kommun.

- Äntligen är det dags att starta bygget av spårvägen efter många års planerande. Spårvägen kommer göra det möjligt för fler människor att resa hållbart i Lund och är en del i att bygga ett modernt och klimatsmart samhälle, säger Emma Berginger (MP), ordförande i Tekniska nämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen i Lund.

- Utbyggnaden för spårvagn i Lund är en historisk milstolpe i kollektivtrafiken i Lund och för hela Skåne. Lund expanderar nu snabbt, med bostäder och ny infrastruktur i nära anslutning till ESS och MAXIV. Utbyggnaden för spårvagn kommer ytterligare att stärka utvecklingen, stimulera tillväxten, binda samman kommunen och underlätta pendlingen till och från Lund, säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Region Skåne.

- På Skanska vill vi vara med och bygga ett bättre samhälle, därför känns det extra kul att få vara med i detta projekt, som så tydligt slår an till ett hållbart resande. Vi kommer att göra vårt yttersta, i samverkan med vår uppdragsgivare Lunds kommun, för att detta ska bli ett bra bygge, säger Lars Lindberg, vice vd Skanska Sverige AB.

Tidigare under dagen samlades delar av näringslivet i Lunds på frukostmötet Godmorgon Lund för att få inblick i Spårvägens betydelse för Lund, regionen och Sverige. Dessutom kunde besökare på eventområdet ta del av en utställning och samtal om spårväg och stadsutveckling.
Läs mer om projektet här: www.spårväglund.se.