Nu läggs räls i centrala Lund

Den 5,5 kilometer långa spårvägssträckan i Lund sträcker sig mellan Lund C och Science Village/ESS. Längs med spårvägen ges utrymme för en rejäl stadsutveckling. Karta: Lunds kommun
I höstas anlände de första rälerna till Brunnshög. Nu är det dags att montera spår i Lunds centrum. Foto: Lunds kommun

Bygget av spårvägen i Lund pågår för fullt. På morgonen den 5 maj rullar den första kranbilen med räls från Brunnshög till centrala Lund. När bilen är framme startar spårmontaget i korsningen Bredgatan - S:t Laurentiigatan. Tolv förbockade skenor ska sättas på plats och allt ska vara klart i tid till karnevalen den 18-20 maj. Det meddelar Lunds kommun i ett pressutskick. 

Den 5,5 kilometer långa spårvägssträckan, med nio hållplatser, utgår från Lund C, en av Sveriges största järnvägsstationer. Därefter passerar den stadens stora arbetsplats- och studentområden: Universitetssjukhuset, Lunds Tekniska Högskola samt forsknings- och utvecklingsområden Ideon. Därefter passeras de nya stadsutvecklingsområdena som successivt växer fram i Max IV och ESS fotspår. Söder om detta forskningscenter kommer en helt ny stadsdel etableras, Brunnshög Centrum.
Spårvägen kommer därmed att knyta samman medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost. 

Spårmontaget i korsningen Bredgatan - S:t Laurentiigatan i centrala Lund har redan förberetts med en grusbädd där spåren ska ligga, leverans av armeringskorgar som används till gjutningen och jiggar som gör att spåret hamnar exakt rätt i höjd.
- Vi startar arbetet med spårmontaget direkt när rälsen – eller rälerna som det heter på fackspråk – har kommit fram. Kranbilen - som är trettio meter lång - kan ta alla tolv rälerna på en gång. Cirka tio personer kommer att arbeta samtidigt och vi jobbar även under helgen för att bli klara så snabbt vi kan och störa så lite som möjligt. Rälerna är arton meter långa och svetsas fast vid varandra, säger Erik Hellqvist, som är blockchef BEST (Bana El Signal Tele) på Skanska.

Spårarbetet vid Allhelgonakyrkan i korsningen Bredgatan - S:t Laurentiigatan pågår den 5-9 maj. Därefter ska betongen i spårbalkarna härdas i cirka fem dagar. Korsningen behöver inte stängas av mer än i dag. Gående och cyklister kan ta sig förbi spårarbetet som sker inom det inhägnade området.

När spåret vid Allhelgonakyrkan är färdigt fortsätter spårvägsarbetarna ner genom S:t Laurentiigatan. På S:t Laurentiigatan startar förberedelsearbetet den 11 maj. Den 14 maj börjar själva spåret monteras. Till semestern ska spåret ha hunnit till korsningen mot Karl XI-gatan. Spårmontaget längs S:t Laurentiigatan sker i etapper av hänsyn till in- och utfarter till fastigheter. I slutet av juni startar arbetet med att sätta gatsten i S:t Laurentiigatan.

Från mitten av maj till slutet av juni behöver S:t Laurentiigatan stängas av tillfälligt för trafik några timmar i taget mellan kl 10.00 och 14.00. Detta gäller endast vissa dagar när kranbilarna levererar räls och armering samt när betongbilen används vid gjutningen av balkar. Kranbilen kan transportera räls till trettiosex meter spårväg per gång. Gatan är cirka trehundra meter lång. En uppställd kranbil är sex meter bred, en betongpump mäter sju meter. För allas säkerhet behöver S:t Laurentiigatan stängas helt under de timmar bilarna används. Boende kan dock alltid ta sig till sina fastigheter från den ena eller andra delen av S:t Laurentiigatan. Förutom de tillfälliga avstängningarna är gatan öppen för gång- och cykeltrafik samt för behörig trafik.

- Spårmontage och gjutning av balkar är ett ganska tyst arbete som inte bullrar. De timmar vi behöver stänga av S:t Laurentiigatan kommer vi att skylta på plats och gående och cyklister kan ta vägen genom Karl XI-gatan och Karl XII-gatan just vid de tillfällen vi lossar räls eller gjuter betong. I korsningen Clemenstorget - S:t Laurentiigatan - Karl XI-gatan är vi nu klara med ledningsarbetet vilket gör att korsningen kan öppnas för trafik söderifrån under perioden maj till augusti. Därefter stänger vi korsningen för arbete med spårvägens växel, säger Pernilla von Strokirch, projektchef Spårväg Lund C – ESS.
Källa: Lunds kommun