Spårvägsarbeten stänger av E22 i Lund

Visionsvy över spårvägen i Lund. Visionsbild: Metro arkitekter och Lunds kommun

På grund av det omfattande spårvägsarbetet i Lund stängs E22 av mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra från den 5 april till och med den 19 april. Det meddelar Trafikverket.

En bro vid Sölvegatan rivs och en ny, bredare ska skjutas på plats. Den nya bron behövs för att ge plats åt spårvägens dubbla spår samt körfält för bilar på båda sidor om spårvägen. Bron blir också något längre på grund av den breddning som behövs för den kommande trafikplatsen Ideon, som Trafikverket planerar med byggstart 2020.

Enligt projektsidan sparvaglund.se/e22, så kommer arbetet under bron dock att fortsätta fram till den 21 maj. Nya ledningar ska byggas och Sölvegatan kommer att så småningom få ett helt nytt utseende här – med dubbla spår för spårvagnarna i mittensektionen, med körfält för bilarna på bägge sidor av spårvägen samt med dubbla gång- och cykelbanor som omringar gatusektionen. 

Källor: Trafikverket, sparvaglund.se/e22