Skanska bygger spårvägen i Lund

Visionsbild på spårvägen i Lund. Bild: MetroArkitekter/LundsKommun

Nu har Skanska tecknat avtal med Lunds Kommun om att bygga ny spårväg mellan Lunds Central och European Spallation Source (ESS), nordost om centrum. Kontraktet är värt cirka 710 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från byggkoncernen.
 

Projektet omfattar 5,5 kilometer dubbelspår samt bland annat nio hållplatser, en ny bro, trafikanordningar och BEST-arbeten (installation av bana, el, signal och tele) i stadsmiljö.
– Vi är glada att vi nu äntligen står inför en byggstart. Spårvägen kommer göra det möjligt för fler människor att resa hållbart i Lund och är en del i att bygga ett modernt och klimatsmart samhälle, säger Emma Berginger (mp), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden i Lund.

Byggstart äger rum 1 mars och spårvägen skall vara klar för testkörning 31 december 2018.
Lunds nya spårväg är ett led i kommunens satsning för ökad kollektivtrafikanvändning och möjliggör stadens planerade tillväxt. Totalt kommer 150 personer, inklusive underentreprenörer, att sysselsättas i projektet, varav 10-15 personer kommer att nyanställas.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.