Deutsche Bahns VD Grube avgick oväntat

Chefen för statliga tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn avgick oväntat med omedelbar verkan efter en tvist med företagsstyrelsens underhandlare, bekräftade dagstidningen Handelsblatt på måndagen den 30 januari.

Chefen för statliga tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn avgick oväntat med omedelbar verkan efter en tvist med företagsstyrelsens underhandlare, bekräftade dagstidningen Handelsblatt på måndagen den 30 januari.

Tyska tv – sändaren ARD förmodade att orsaken var oenighet om anställningskontraktets längd. Styrelsen erbjöd en förlängning med två år. Grube däremot önskade en längre period.

Rüdiger Grube, VD sedan 2009, har fått motta viss kritik under det senaste året efter företagets förluster på mer än 1 miljard euro under år 2015.

Ändå förväntades förhandlingarna leda till förlängning av hans anställningskontrakt med ytterligare tre år vid senaste mötet med styrelsen, som har befogenhet att anställa och avskeda personal. 

Deutsche Bahns finanschef Richard Lutz kommer att fungera som tillförordnad VD tillsvidare.

Rüdiger Grubes nuvarande kontrakt skulle egentligen löpa ut vid slutet av detta år.  Avgången var dock inte helt oväntad.

Grube hade upprepade gånger sagt att han inte skulle hålla på att, "springa efter" ett VD-kontrakt samtidigt som det fanns tecken inför styrelsemötet, att inte alla DB:s styrelsemedlemmar stödde honom ”vid rodret”, som han uttryckte sig.

Vissa styrelsemedlemmar har klagat över att Rüdiger Grube har underminerat Deutsche Bahns kärnverksamhet för en stor del av sin tid som VD. Han blev kritiserad också för att inte ha reagerat tillräckligt snabbt vid uppkomsten av billiga fjärrbussföretag i Tyskland efter att regeringen nyligen lättade på reglerna.

En reaktion i rätt tid och på ett effektivt sätt hade kunnat ge Deutsche Bahn monopol på kollektivtrafikstråk inom landet, ansåg kritikerna.

År 2015 svarade han dock på kritiken genom att lansera ett massivt omstruktureringsprogram som sedermera blev inledningen till en massiv serie av miljardinvesteringar inom Deutsche Bahn. Programmet kommer att fortsätta fram till 2021.