Regionaltågen klarar punktligheten bäst

Foto: Christer Wiik

Järnvägen kommer att missa målet att 95 procent av tågen ska vara i tid 2020, men det är sannolikt att lokaltågen kommer att nå punktlighetsmålet. Det skriver Svenska Dagbladet som har tagit del av en rapport från Trafikverket.

Andelen ankomster till slutstationer och viktiga bytespunkter inom fem minuter efter ordinarie tid, ska år 2020 vara minst 95 procent för gods och persontåg. Inställda tåg räknas som sen ankomst om de ställs in samma dag eller dagen före planerad avgångstid. Det skriver Trafikverket som är en av initiativtagarna till branschsamarbetet ”Tillsammans för tåg i tid” som är ett samarbete mellan järnvägsbranschens aktörer. 

Det handlar om att sätta hela järnvägssystemets funktion i fokus och att genom samarbete bidra till att öka punktligheten. De parter som deltar i samarbetet, förutom Trafikverket, är Jernhusen, Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna och Swedtrain.

Nu höjs ett varningens finger om att 95 procentsmålet till 2020 inte kommer att nås. – Det är vårt stora problem och vi kommer inte att klara målet. Men vi ska i vilket fall klara det för en del sträckor och en del segment, säger Tommy Jonsson, biträdande planeringsdirektör på Trafikverket med ansvar för punktlighetsarbetet, till Svenska Dagbladet.

En stor del av förseningarna orsakas av fel med själva banan, men en annan viktig faktor är obehörigt spårspring. – Problemet har nått en ny rekordnivå under 2016, säger Tommy Jonsson som dock ser positivt på regionaltågens punktlighet.  Både SL:s pendeltåg och Pågatågen i Skåne, har god statistik, 94 procent av dessa tåg kom i tid under 2016, enligt Trafikverket. Tommy Jonsson tror också att lokaltågen når punktlighetsmålet till 2020, säger han till SvD.