BaneNOR och Jernbanedirektoratet i avtal

Elisabeth Enger, Jernbanedirektoratet och Gorm Frimannslund, Bane NOR signerar det första avtalet mellan Jernbanedirektoratet och Bane NOR. Foto: Øystein Grue/Jernbanedirektoratet

BaneNOR, fd Jernbaneverket,  har tecknat avtal med Jernbanedirektoratet angående drift, underhåll och utveckling av den norska järnvägsinfrastrukturen. Avtalet omfattar 58 olika projekt och innebär att BaneNor har rapporteringsskyldighet till Jernbanedirektoratet, som i sin tur är direkt underställt det norska transporministeriet, Samferdseldepartementet. ”Tillsammans kommer vi att arbeta för järnvägen bästa, säger Elisabeth Enger” sedan årsskiftet direktör på Jernbanedirektoratet.

Ett av de största delprojekten i det avtal som nu undertecknats gäller utveckling av det nya gemensamma europeiska signalsystemet ERTMS. Detta system kommer successivt att införas inom den norska järnvägen under en period om 15 år.

Läs mer om avtalet på www.banenor.no