Trafikanalys på plats i Linköping

Trafikanalys ska utveckla transportpolitiken genom att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder. Myndigheten bildades i april 2010 och har sitt huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund. Foto: Stefan Nilsson

Trafikanalys är en myndighet som ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Bland annat ansvarar myndigheten för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer, bland annat resvane- och varuflödesundersökningar.

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Den hålls i Linköping 10-11 januari 2017 och Trafikanalys medverkar i en rad sessioner under de två dagarna.Bland annat ordnas en öppen workshop tisdag 10 januari 17.15 med anledning av de två regeringsuppdrag som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och uppföljning av målen. Under workshopen presenteras och diskuteras de preliminära förslagen och utvecklingstankarna. Källa: Trafikanalys