Portugal öppnar igen en nedlagd järnvägssträcka

Portugals minister för planering och infrastruktur Pedro Marques meddelade i början av januari 2017 att arbetet med att återställa järnvägssträckan mellan städerna Guarda och Covilhã har inletts i regionen Beira Baixa. Sträckan kommer att kunna öppnas igen för tågtrafik under 2019. 

Projektet, som också handlar om modernisering av den sedan 2009 oanvända sträckan, har en budget på 88 miljoner euro. Sträckan utgör en strategisk länk för transporter längs Portugals nord/syd-axel. Dessutom har järnvägsavsnittet även ett gränsöverskridande stickspår till Spanien via en gränsövergång vid Vilar Formoso. 

Europeiska unionen har lovat stå för 85 procent av kostnaderna och projektet ingår i portugisiska statens investeringsplan, Ferrovia 2020, som utfärdades av landets infrastrukturministerium i februari 2016. Planen baseras huvudsakligen på PETI3-programmet som utvecklades av den förra regeringen. Saneringen av sträckan beräknas vara slutförd under första kvartalet 2019, men tågtrafiken förväntas starta först i sommar samma år.  Återuppbyggnadsarbetet består av elektrifiering och spårförnyelse längs den 46 kilometer långa sträckan. Dessutom saneras en 10 km lång sträcka som renoverades enligt ett tidigare investeringsprogram. Järnvägsstationerna i Maçainhas, Benespêra och Barracão kommer att saneras. Infrastrukturministeriet kommer att övervaka installationen av dräneringssystem, förstärkning av sex stålbalkbroar och uppgradering av signal- och telekommunikationssystem, inklusive installation av elektroniska ställverk. 

Obevakade plankorsningar runt Guarda tas bort om möjligt, eller förses med automatiska spärr- och varningssystem. När dessa är färdiga, blir det möjligt att starta regionala persontrafiken igen mellan två viktiga portugisiska städer. Restiden blir cirka 40 minuter och ny teknologi möjliggör även drift med 600 meter långa godståg.