Euromaint flyttar tillbaka verksamhet från Lettland

Foto: EuroMaint Rail

Nu är 15 personer på väg att nyanställas i Örebro efter att Euromaint flyttar tillbaka verksamhet som varit utlokaliserad till Lettland i snart tio år. Det rapporterar NA.

– Vi räknar med att vara klar med den flytten i slutet av januari och det innebär ungefär 15 nya arbetstillfällen för oss, säger Anders Repfennig, chef på Euromaint i Örebro till tidningen

– Huvudskälet till flytten är att marknaden kräver korta ledtider på allting som man underhåller. Då blir transporttiderna – att skicka produkter fram och tillbaks till Lettland – för långa. Det funkar inte med dagens kundkrav.