Vossloh säljer affärsenhet till Knorr-Bremse

Vosslohs G2000 BB diesel-hydrauliska lok på Essens centralstation. Foto: Wikipedia Common.

Den 21 december undertecknade Vossloh, en världsledande tillverkare av järnvägsteknik, ett avtal om försäljning av företagets enhet för elektriska system till Knorr-Bremse. Transaktionen förväntas bli klar under första kvartalet 2017.

Affärssumman ligger på 72,5 miljoner euro, inklusive en rörlig del av på 25 miljoner euro som är föremål för framtida justering om ett projekt inte utvecklas enligt Vosslohs förväntningar. Knorr-Bremse har också åtagit sig att uppfylla alla garantier och säkerheter för förvärvade elektrotekniska affärsenheten. Vossloh räknar med ett positivt nettokassaflöde i form av ett medelstort tvåsiffrigt miljonbelopp.

Under namnet Vossloh Kiepe, omsatte denna Düsseldorf-baserade affärsenhet för elektriska system under 2015 cirka 250 miljoner euro. Det är den andra av tre affärsenheter som Vossloh har för avsikt att sälja som en del av sin strategi som går ut på att fokusera företagets verksamhet på infrastrukturmarknaden. 

Valencia-baserade spårfordonsenhet såldes till Stadler i slutet av 2015 och Kiel-baserade lokomotivenhet kommer att säljas i början av 2017.

- Vossloh har nått ytterligare en milstolpe i genomförandet av sin nya koncernstrategi. Efter intensiva och långa förhandlingar med olika intressenter, har vi funnit en strategiskt perfekt och finansiellt stark partner för Kiepe-enheten, sade VD Hans Martin Schabert efter det att kontraktet med Knorr-Bremse hade undertecknats.