Bangladesh investerar i godsjärnväg

Foto: NIB

En 240 kilometer lång godsjärnväg ska byggas mellan Bangladeshs huvudstad Dhaka och djupvattenhamnen Payra vid Bengaliska viken, ett projekt som sägs ha stor nationell betydelse. En avsiktförklaring skrev nyligen under mellan det brittiska bolaget DP Rail, Bangladeshs regering och Bangladesh Railway, där DP Rail gavs den exklusiva rätten att utveckla planer för konstruktion, finansiering, anläggning och drift av järnvägen. DP Rail samarbetar med China Railway Construction Corp som sin största anläggningsentreprenör.

Startskottet för bygget av järnvägen kommer att ske samtidigt som en ny hamn i Payra börjar byggas så att båda kan öppna för trafik samtidigt. Den nya järnvägen kommer tjäna som en snabb exportväg med hög kapacitet för kläder tillverkade i Bangladesh och för mottagande av importerade varor till en planerad hubb i Dhaka.

DP Rails förhoppning är att godstrafik ska kunna starta 2024. Tågen kommer främst transportera containrar och volymerna beräknas till 2 miljoner TEU första året, för att sedan stiga till nästan 4 miljoner TEU per år 2030. Kol och andra bulktrafiken kommer också att fraktas på godsjärnvägen.