Ny CIO hos SJ

Clas Artvin tillträder den nya tjänsten på SJ den 20 mars 2017. Foto: SJ

SJ har rekryterat Clas Artvin som ny CIO. Han får ansvar för att leda arbetet med att säkerställa att IT-leveranserna stödjer hela SJ-koncernens behov av affärsdriven och samordnad utveckling av IT-tjänster på kort och lång sikt.

Clas Artvin kommer närmast från H&M där han varit globalt ansvarig för IT-styrning och innan dess var han chef för en utvecklingsdivision inom H&M, med ansvar för bland annat BI och integrationer globalt. På SJ kommer Clas att leda IT-staben med 55 medarbetare organiserade i fem enheter. SJ har cirka 150 IT-system och ett femtontal större IT-leverantörer. Det är ett högt utvecklingstempo och i dagsläget pågår drygt 35 projekt för att utveckla, byta ut och införa nya IT-system.

- Vi är väldigt nöjda med rekryteringen. Väl fungerande IT-system är en förutsättning för många av våra processer och genom de digitala säljkanalerna en självklar del av våra kunders kontakter med SJ. Som CIO blir Clas ansvarig för att leverera det IT-stöd vi behöver idag och i framtiden. Clas erfarenhet av förändringsarbete i kombination med IT-styrning, utveckling i komplexa miljöer och daglig leverans av verksamhetskritiska och transaktionsintensiva system gör att han har en bred och relevant erfarenhet med sig, säger Lena Herrmann, direktör för Strategi och Affärsutveckling på SJ.

Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 4 200 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ AB kör dagligen 440 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2015 omsatte SJ 9 miljarder kronor.