Trafikverket om tidtabell-hållningen i november

Foto: Christer Wiik

Punktligheten för november blev 86,2 procent för persontågen och 75,1 procent för godstågen. Problem i järnvägstrafiken i Stockholmsområdet i kombination med fordonsbrist och stora banarbeten är en del av förklaringen till de låga siffrorna. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. 

Punktligheten i november jämfört med oktober försämrades med 2,3 procentenheter för persontågen och med 2,6 procentenheter för godstågen. Månadsresultatet för persontågen är det lägsta sedan juni 2014 och månadsresultatet för godstågen är det lägsta sedan februari 2016.

Det var främst i början på månaden, den 1-11 november, som punktligheten var riktigt låg, snittpunktligheten denna period var 81,7 procent. Sämst punktlighet var det den 9 till 10 november då snittpunktligheten var 75,3 procent. Stockholmsområdet har varit drabbat av osedvanligt många händelser som påverkade tågtrafiken och punktligheten negativt under första delen av månaden. Här kan nämnas; obehöriga i spårområdet vid Älvsjö den 1 november, elanläggningsfel vid Björnkulla den 2-3 november, signalfel mellan Stockholms central och Stockholms södra station den 3 november, snöoväder den 9-10 november samt rälsbrott vid växel på Tegelbacken strax söder om Stockholms Central den 7-8 november.

Problem i storstäder påverkar ofta punktligheten på andra sträckor, särskilt om det till exempel redan är enkelspårsdrift eller hastighetsnedsättningar för att man håller på att rusta upp infrastrukturen. Då blir systemet mer sårbart.

Under november pågick flera stora banarbeten till exempel:Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Moholm – Väring.Hastighetsnedsättningar på Värmlandsbanan på grund av spårarbeten.

I punktlighetsmåttet STM (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) ingår tåg som blir inställda samma dag eller dagen innan avgång. Dessa inställda tåg ingår i statistiken som försenade tåg och påverkar därmed ankomstpunktligheten negativt. Den största anledningen till att det varit ovanligt många inställda tåg under november beror på att det varit fordonsbrist på grund av att dieseltåg tagits in för säkerhetskontroller. De inställda tågen ersattes med buss.

Övriga händelser som påverkat punktligheten:Av övriga enskilda händelser som påverkat punktligheten under november kan nämnas;Urspårning av ett tåg vid en växel på Borlänge Central 23 november, påverkade tågtrafiken 23-28 november.Spårfel/befarat rälsbrott vid Åkarps norra på Södra stambanan 11 november.Snittpunktligheten under senare delen av månaden, 12-30 november, var även den förhållandevis låg, men slutade ändå på ett resultat som är mer normalt.