Så ska SL rusta kollektivtrafiken under 2017

Sommaren 2017 går pendeltågen genom centrala Stockholm under jord ioch med att projekt Citybanan invigs. Foto: Christer Wiik

Nästa år investeras 8,5 miljarder i kollektivtrafiken i Stockholms län. Utbyggnaderna märks framför allt för resenärer som åker med Roslagsbanan, pendeltåg, Saltsjöbanan och Tvärbanan. Pendeltågsresenärerna får en klar förbättring i och med sommarens invigning av pendeltågstunneln Citybanan som även innefattar två nya pendeltågsstationer. Även Tvärbanan förbättras då det ges möjlighet att resa direkt med Tvärbanan från Solna till Sickla. Det skriver Storstockholms Lokaltrafik, SL, i ett pressmeddelande.  

 – Under 2017 fortsätter vi att bygga kollektivtrafiken för framtiden. Det kommer tyvärr innebära ett tålamodskrävande år för många av våra resenärer i den spårbundna trafiken, säger Fredrik Cavalli-Björkman, biträdande chef för trafikavdelningen vid Trafikförvaltningen. Att behöva göra långvariga och omfattande avstängningar är inget vi önskar, men det är nödvändigt för att möjliggöra en tätare, punktligare och bättre trafik för resenärerna.

Roslagsbanan:Roslagsbanan moderniseras och rustas upp för framtiden.Detta händer: På de avstängda sträckorna byggs Roslagsbanan ut med dubbelspår, stationerna vid Roslags Näsby, Tibble och Ensta byggs om och det görs säkerhetshöjande åtgärder och byggande av bullerskydd. Åtgärderna ger ökad kapacitet, bättre punktlighet och ökad tillgänglighet. Det påbörjas även arbete med ombyggnad av Hägernäs station och ett nytt resecentrum med en ny station med bussterminal i Arninge.Kårstalinjen stängs av 7 januari - 19 augusti och helgen 18 - 19 november.Österskärslinjen stängs av helgen 7 - 8 januari och 23 juni - den 9 december.Sträckan Djursholms Ösby – Roslags Näsby är avstängd helgen 7 - 8 januari, 23 juni - 19 augusti och helgen 18 - 19 november.På Näsbyparkslinjen går tågen som vanligt hela året.

Tvärbanan:Inga fler byten i Alvik, nu kopplas hela banan ihop och blir en ny/förbättrad Tvärbana.Detta händer: Tvärbanan ska få ett enhetligt signalsystem som gör att resenärerna slipper omstigning mellan Solnagrenen och Sicklagrenen i Alvik. Banan förlängs från Sickla udde till Sickla. Samtidigt byggs tre nya vändspår som tillsammans med det nya signalsystemet möjliggör ökad turtäthet i framtiden. Det genomförs spårbyten på flera platser längs banan, Stockholms Stad gör två gång- och cykelvägar under banan mellan Valla torg och Linde och Trafikverket renoverar en bro vid Alvik. Under avstängningarna sker trafiken med ersättningsbuss.Sicklagrenen stängs av 25 mars - 1 oktober.Solnagrenen stängs av preliminärt 26 juni - 30 juli.

Pendeltågen: Den 10 juli öppnas Citybanan för trafik. Den nya pendeltågsanläggningen innebär 6 km pendeltågstunnel och två nya pendeltågsstationer mitt i city. De nya pendeltågsstationerna Station City och Station Odenplan ersätter Stockholms Central och Karlbergs station. När de nya stationerna kopplas in stängs trafiken mellan Älvsjö och Stockholms Central av. Det kommer att innebära begränsad trafik söderifrån under perioden 29 juni – 10 juli.

Under vintern och våren 2017 fortsätter Trafikverket att bygga ut Mälarbanan till fyra spår. Syftet är att göra järnvägen robustare så att tågen kan gå oftare och kunna utnyttja den kapacitetsförstärkning som den nya pendeltågstunneln möjliggör. Hela utbyggnaden av Mälarbanan är klar 2025. Utbyggnaden påverkar trafiken mellan Sundbyberg och Barkarby, men genomförs vid en tidpunkt då det går få tåg.

Trafikverket kommer också att genomföra tunnelarbeten i Rönninge, inkoppling av spår förbi Vega och signalarbeten som under våren innebär vissa helgavstängningar. Under påskhelgen kommer pendeltågstrafiken att vara avstängd mellan Älvsjö och Solna.

Saltsjöbanan får ett tydligt ansiktslyft:Detta händer: De arbeten som görs på Saltsjöbanan omfattar bland annat bullerdämpande åtgärder, upprustning av Neglingedepån, upprustning av stationer, nytt signalsystems och nya kontaktledningar. Under avstängningarna sker trafiken med ersättningsbuss.Henriksdal – Slussen är avstängd hela året på grund av Stockholms stads arbeten vid Slussen.Henriksdal – Saltsjöbaden/Solsidan stängs av 26 juni - 17 september för upprustningsarbeten längs banan.

Tunnelbanan – Söderströmsbron fyller 60 år och rustas upp:Detta händer: Mellan den 15 juli och 25 juli görs förberedelser för byte av en av tunnelbanans broar över Söderström. Detta påverkar Röda linjen och resenärerna får under dessa veckor byta till Gröna linjen mellan Slussen och T-centralen. Själva bytet av bron görs senare och kommer inte att påverka trafiken. Planer finns för att göra motsvarande för Gröna linjen under vecka 44.

Lidingöbanan och Nockebybanan:Inga planerade avstängningar under 2017.Källa: SL