Fler tågavgångar i Mälardalen

Västerås Central. Foto: Christer Wiik

Nu har Mälardalspendlarna fler avgångar att välja mellan. Den 11 december utökades 6 linjer i Stockholm-Mälarregionen med tätare tågtrafik, resultatet av ett långsiktigt politiskt länssamarbete. 40 procent av landets befolkning bor i regionen, och en sammanhållen kollektivtrafik är därför ett viktigt åtagande.

–Jag känner mig stolt över vårt samarbete och att vi idag kan erbjuda regionens invånare ännu fler tågavgångar att välja bland. Och detta är bara början, nästa år blir det smidigare att kombinera resor över länsgränser med Movingo pendlarbiljett och så småningom även nya tåg med större kapacitet. Långsiktigt samarbete skapar konkret nytta, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

Den 11 december utökas tågavgångarna på 6 linjer: Nyköpingsbanan, Svealandsbanan, Sörmlandspilen, Sala - Västerås – Eskilstuna – Linköping, Mälarbanan samt Linköping – Stockholm-Gävle där utökning görs mellan Linköping-Stockholm. Syftet med satsningen är att förbättra möjligheterna till regional pendling och därmed bidra till tillväxt och jobbskapande.

– Fler tågavgångar visar på hur viktigt det är med samarbete över politiska gränser och länsgränser kring storregionala utmaningar. En sammanhållen kollektivtrafik är ett av våra viktigaste åtaganden i regionen. Men för att regionen ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt behöver vi även statliga infrastrukturinvesteringar som förbättrar vår kommunikation, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet.

Till 2050 väntas arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige. Därför samarbetar sju län: Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Östergötland och Gotland inom samverkansforumet En Bättre Sits, koordinerat av Mälardalsrådet.

En Bättre Sits syfte är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen. De infrastrukturbehov som länen vill ska prioriteras de närmaste åren är:

  • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
  • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
  • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
  • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.