Nu påbörjas upphandlingen av Varbergstunneln - Varberg Hamra

Foto: Trafikverket

Under sommaren 2017 påbörjas upphandling av projektör och/eller entreprenör för detaljprojektering. När projektör och eller entreprenör är upphandlad ska kommer Trafikverket att projektera den nya anläggningen. Detat genomförs under 2018 och en bit in på 2019.

Bygganationerna påbörjas under 2019 och byggnationen pågår fram till 2025. I slutet av 2024 är det planerat att det nya dubbelspåret på Västkustbanan genom Varberg ska öppnas.