Rälsmätning säkrar spårgeometri

Foto: Adtollo

När projektledaren Mattias Olsson på Motala mättjänst berättar om sitt jobb blandas den traditionella mätterminologin med särpräglade uttryck. Till exempel en geosp. Den mest erfarna mätteknikern går nog bet på vad det är.

– En geosp är en geodetisk spårmittsmätare, förklarar Mattias. Verktyget består av ett horisontellt instrument som vilar på båda rälen och har en prisma i centrum. Vid inmätning mäter vi automatiskt in spårmitt med geospen. Höjden på geospen ställs också in och spårets profil mäts in från den lägsta rälen.

Man mäter i snitt var tjugonde meter på raksträckorna och var tionde i kurvorna. Men det är inte enbart rälsen man ägnar tid åt. Cirka fyra meter från rälsen i alla riktningar mäts allt in, det kan vara kontaktledningar, stolpar, brunnar, skåp och växlar, där det ställs en högre noggrannhet. Data från mätningen kan användas för att projektera inför att befintliga banor ska läggas om och få nya sträckningar. Beställaren vill då veta hur geometrin ser ut tillsammans med intilliggande objekt. Spårens läge påverkas av tågtrafiken och nya mätningar måste därför ske.

– Framför allt levererar vi mätdata till beställaren, punkterna i xyz tillsammans med attribut och punktkoder och annan data. Det är mer sällan vi tar fram en karta till kunden.