Genomslag i Strängnästunneln

Järnvägstunneln under Strängnäs. Foto: Christer Wiik

Nu har det skett genomslag i den nya järnvägstunneln som byggs under sörmländska Strängnäs. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Den aktuella tunneln ingår i Svelandsbanans dubbelspårsprojekt Strängnäs-Härad som invigs sommaren 2018.

Det aktuella dubbelspårsprojektet kommer att utöka kapaciteten på hela Svealandsbanan och skapa effektivare tågförbindelser mellan Eskilstuna och Stockholm. En central del i nämnda dubbelspårprojekt är bygget av en ny järnvägstunnel, som utgår från centrala Strängnäs och som löper knappt 3 kilometer i västlig riktning mot Härad.  Och nu har det alltså skett genomslag i den nya järnvägstunneln. Nu fortsätter Trafikverket och dess entreprenörer arbetet med att borra och installera frost- och vattenskydd. Man kommer också att utföra mindre sprängningar för att göra klart utrymningstunneln som går mellan den nya och gamla tunneln. Tunneln beräknas vara klar i mitten av 2017 och arbetet med järnvägsspåret genom tunneln kommer att pågå till början av 2018, meddelar Trafikverket.