Infranord stärker ledningsgruppen

Spårarbete i Infranords regi. Foto: Infranord

Infranord förstärker sin ledningsgrupp med kompetens inom kommunikation samt forskning och utveckling. Det är Karin Nilsson Malmén som tillträtt som Kommunikationschef och Mikael Åstrand som tillträtt som Forskning- och utvecklingschef. Båda personerna ingår i Infranords ledningsgrupp och började den första oktober.

Karin Nilsson Malmén kommer närmast från Hemsö Fastighets AB där hon i rollen som Kommunikationschef i koncernledningen byggde upp och utvecklade kommunikationsverksamheten under drygt 6 år. Karin har en bred erfarenhet inom intern och extern kommunikation och har verkat inom både privat och offentlig sektor.

Mikael Åstrand kommer närmast från Lantmännen och rollen som Affärschef inom division Maskin. Mikael har även forskat inom teknik och har en doktorsexamen i materialvetenskap från Uppsala Universitet.