Västsvenska järnvägar under upprustning

Göteborg Central. Foto: Christer Wiik

Just nu genomför Trafikverket flera underhållsarbeten för att rusta de västsvenska tågbanorna för framtiden.

Trafikverket byter bland annat spår mellan Göteborg och Alingsås under oktober–december. Arbetet påverkar tågens tidtabell under veckorna 39–50, företrädesvis på helgerna. Ersättningstrafik med buss kommer att köras under perioden.

Den 19 november genomför Trafikverket arbeten på Marieholmsbron, vilket påverkar tågtrafiken på sträckan Göteborg – Uddevalla/Strömstad. Samtliga Västtåg ställs då in mellan Göteborg och Ytterby och omvänt, och ersätts med buss. Arbetet pågår till och med 20 november.

Ett banarbete vid Olskroken innebär att tågtrafiken tillfälligt måste glesas ut. På sträckan Älvängen – Göteborg och omvänt kommer vissa turer inte kunna köras. Under arbetet, som pågår 19 och 20 november, hänvisas resenärerna till nästa avgång.

Under november och december pågår arbetet med att förlänga tågplattformarna i Öxnered. Mellan den 14–19 november kommer vissa avgångar på sträckan Uddevalla – Borås samt Göteborg – Vänersborg att ersättas med buss.

Från 20 november till och med 1 december är tågtrafiken helt avstängd mellan Öxnered och Vänersborg dygnet runt. All tågtrafik ersätts då med buss. Under perioden 2–16 december kommer återigen vissa avgångar på sträckan Uddevalla – Borås samt Göteborg – Vänersborg ersättas med buss. Från 17 december planeras tågtrafiken gå som vanligt ingen.Källa: Västtrafik