Västmetron behöver mer pengar

Tunnelbanan, Västmetron i Helsingfors förlängs västerut, men är kraftigt försenad. Foto: Lemminkäinen, oy

Helsingfors försenade Västmetro behöver ofördröjligen 104 miljoner euro, men notan riskerar att ytterligare stiga. Kostnaderna för extra bussar finns inte med i budgeten.

Förseningen i metrobygget kräver ersättande trafik som inte alls har tagits med i beräkningarna. Extra bussar kommer att kosta cirka två miljoner euro per månad ända tills Västmetron tas i bruk, säger Björn Månsson styrelsemedlem i Helsingfors region trafik (HRT) till tidningen Hufudstadsbladet.

Enligt Månsson skulle extrautgifterna i annat fall drabba alla HRT:s sju medlemskommuner. Det innebär att också Vanda, Kyrkslätt, Kervo, Sibbo och Grankulla skulle få stå för en del av notan, vilket Månsson anser obefogat.

Av de 104 miljonerna som Västmetro Ab nu begär av Helsingfors och Esbo är fördelningen 23 miljoner euro av Helsingfors och 81 miljoner euro av Esbo. Det motsvarar i stort sett städernas ägande i Västmetro Ab. Månsson anser projektet hade en för liten organisation för att hamna i händerna på konsultbolaget Sweco som ansvarade för Västmetrons byggande.

- Det måste finnas ett bilateralt bolag för detta, men aktiebolagsformen ger möjligheter att gömma sig bakom bestämmelser om affärshemligheter och dylikt, betonar Månsson.

Enligt tidningen Hufvudstadsbladet kritiserades Sweco för att man mörkat informationen om att bygget kommer att försenas. Det har visat sig efteråt att man på flera av projektets byggplatser redan i mars insåg att tidtabellen inte kommer att hålla. Enligt Månsson är aktiebolagsformen olycklig för kommunala projekt som detta.