Skanska tar brittisk miljardorder

Bild: Skanska

Skanska har tillsammans med Aecom, Colas Rail och Mott MacDonald tecknat avtal med Network Rail om att designa och bygga Waterloo and South West Upgrade på South West Trains järnvägsnät i södra England. Det totala kontraktsvärdet är 453 miljoner pund. Skanska kommer inkludera sin del av kontraktet cirka 1,9 miljarder kronor i orderingången för Skanska UK i det fjärde kvartalet 2016.

I projektet ingår design och konstruktion för att åter ta Waterloo International Terminal i bruk, plattformsmodifieringar vid Waterloo station, förbättringar av andra stationer längs sträckan samt järnvägssystem.

Wessex Route är en del av järnvägsnätet South Western, som ansluter terminalen på Waterloo station – en av Storbritanniens mest trafikerade stationer – med sydkusten, vilket kommer att bidra till bättre förbindelser för miljontals passagerare.

Arbetet påbörjades i november och projektet kommer att vara slutfört i april 2019.