Säkerhets-konferens om järnvägen ägde rum i Stockholm

Foto: Göran Fält/Trafikverket

Nyligen samlades 270 deltagare på Stockholm Waterfront Congress Center för att inspireras och lära av erfarenheter inom trafiksäkerhetsarbete på järnväg. Bakom arrangemanget ”Järnvägens säkerhetskonferens” stod Trafikverket, som nu lämnar över arrangörsrollen till Transportstyrelsen.

Under konferensdagen presenterades flera olika exempel på hur olika organisationer arbetar för att lyfta och vidareutveckla säkerhetsarbetet. Något som betonades flera gånger var att chefen har ett stort ansvar som kulturbärare, inte minst när det gäller att sätta prioriteringar och se till att säkerheten alltid går först. 

Förutom flertalet talare från Trafikverket representerades Strukton Rail, Arriva, SJ, Transportstyrelsen, RSSB och Network rail i programmet.

Källa: Trafikverket