Sex tunga budgivare vill sälja tåg till Israel

Bombardiers tidigare levererade EMU-dubbeldäckare i Israel. Foto:Bombardier

Ett slutligt anbud för ett kontrakt som gäller leverans av 330 eldrivna och dubbeldäckade tågsätt till Israel Railways, lämnades nyligen in av sex anbudsgivare. Budgivarna är Alstom, Bombardier Transportation, Hitachi Rail Italien, Siemens, Škoda Transportation och Stadler.

Den planerade ordern kommer att omfatta så kallade EMU-tåg av olika konfigurationer. Den första leveransen av nya tåg beräknas starta i slutet av 2019. De ska användas på sträckor som är redan elektrifierade, däribland på den nya snabba förbindelsen A1 till Jerusalem, som förväntas öppna i april 2018.De nya EMU-tågens underhåll sker vid en depå som ska byggas i staden Ashkelon.

Passagerartrafiken ökade kraftigt efter den nya judiska staten bildades 1948. Till mitten av 1960-talet transporterade tågen, som var ytterst långsamma, cirka 4,5 miljoner passagerare årligen. Därefter inträffade en nedgång på grund av förbättrade vägförhållanden och flera privatägda bilar. 

Däremot försummades nya investeringar i järnvägssektorn och kollektivtrafik med buss gynnades i stället för tåg. Israels järnvägar hade sitt lägsta antal passagerare år 1990 med 2,5 miljoner passagerare. Detta innebar en minskning med 75 procent i förhållande till antalet resande under järnvägens goda dagar på 1960-talet. En rad tunga investeringar i infrastruktur och rullande materiel från början av 1990-talet innebar att tågresandet åter blev mer attraktivt, inte minst i förhållande till de ständigt ökande problemen med trafikstockningar. Sammantaget ledde detta till en snabb ökning av antalet passagerare och framstegen har sedan dess fortsatt kontinuerligt fram till idag. Det pågår en mängd större utvecklingsprojekt och fler planeras under de kommande åren. En avsevärd tillväxt av passagerarvolymer förväntas.