Trafikverket arrangerar entreprenörs-möten om HH-banor

Utredningsområde för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. Karta: Trafikverket

Den 21-22 december bjuder Trafikverket in spårleverantörer för att diskutera de svenska höghastighetsbanorna, projekten Göteborg–Borås respektive Ostlänken. Enligt Trafikverket ska banorna byggas med fixerat spår och det är också ämnet som toppar mötesagendan. Förutom tekniska och miljömässiga krav vid spårbyggandet ska man även vid träffarna diskutera kommersiella villkor och kontraktsformer.

Skillnaden mellan fixerat spår gentemot traditionell järnväg med makadam och slipers är i korthet att rälsen fästs direkt på betongplattor. Fixerat spår ger en hög stabilitet vilket medför högre robusthet och mindre framtida underhåll.– Vi har gjort flera studieresor utomlands, och ser att vi behöver mer detaljerad kunskap om det fixerade spårets tekniska och miljömässiga egenskaper, berättar Tomas Johansson som är teknikansvarig för projekt Göteborg–Borås. Det kan handla om frågor som avvattning, vinterförhållanden, buller och framtida underhållskrav i driftskedet.

Hittills är fem företag med internationell erfarenhet från järnvägsbyggen med fixerat spår inbokade för möten i Göteborg 21-22 december. Trafikverkets kontaktperson i ärendet är Roland Mårtensson som är upphandlingsansvarig för projekt Göteborg–Borås.Källa: Trafikverket