Trafikverket lägger ned underhåll på Västra Stambanan

Västra Stambanan. Hallsbergs station. Foto Wikipeida

Trafikverkets styrelse har den 27 oktober 2016 beslutat att underhållet ska upphöra på en bansträckning. Som en del i arbetet med Trafikverkets översyn av lågtrafikerade banor har nu Trafikverkets styrelse fattat beslut om indraget underhåll.

Trafikverket därför ned underhållet på ett sidospår till Västra Stambanan som enbart använts för uppställning av underhållsfordon och som inte har använts sedan 2010. Stäckan ligger i Pålsboda i Hallsbergs kommun.

Underhållet kommer i och med beslutet att upphöra från och med den 11 december 2016 enligt Tågplan 2017.