Fortsatt stark utveckling för SJ

Foto: SJ

Ökat resande med SJ i kombination med fortsatt fokus på en minskad kostnadsbas innebar att rörelseresultatet stärktes med 75 miljoner kronor och uppgick till 270 miljoner kronor (195) under tredje kvartalet 2016

– Det är glädjande att fler och fler väljer SJ och tåget. Den ökning av resenärer som vi sett under de senaste åren fortsätter. Under årets första nio månader har antalet resor med SJ ökat med i snitt tusen resor varje dag, jämfört med samma period föregående år, säger SJs vd Crister Fritzson i ett pressmeddelande.

Under det tredje kvartalet ökade antalet resor med SJ med två procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Den största ökningen var i den regionala trafiken i Mälardalen. Sträckan Stockholm - Norrköping ökade med 19 procent och Stockholm - Eskilstuna med sju procent. Ökningen förklaras till viss del av reparationsarbeten på Södertäljebron (E4). SJ utökade utbudet för att möta den ökade efterfrågan på tågresande mellan Södermanland/Östergötland och Stockholm.

Resandeökningen visar att förbättringarna som genomförs ger resultat. SJs Nöjd kundindex förbättrades under kvartalet och blev 71 (65). Även andra linjer har varit framgångsrika under kvartalet.

– Vår satsning på snabbtåg mellan Stockholm och Oslo har varit framgångsrik. X 2000 är nu inte bara Sveriges mest populära snabbtåg utan även Norges, säger SJs vd Crister Fritzson.