ATOC blir Rail Delivery

Foto: ATOC

Föreningen för de engelska tågoperatörerna, ATOC, har antagit namnet Rail Delivery Group, RDG. ATOC bildades efter privatiseringen 1993, men har haft ett nära samarbete med RDG allt sedan organisationen inrättades 2011. Organisationen har uppfyllt  McNulty-rapportens rekommendation om ett branschövergripande organ för ledarskap och politiskt management. ATOC har varit ansvarigt för att leverera tjänster för att utbilda operatörer för Rail Settlement Plan, National Rail Enquiries, Rail Staff Travel och system som omfattar passagerartågdriften, teknik och andra större projekt.Paul Plummer, vd för båda organisationerna, säger: "Detta är en viktig utveckling för vår organisation. RDG måste agera för att föra branschen frammåt för att ta itu med de tuffa utmaningar vi står inför, och slutligen, för att möjliggöra järnvägsföretag att lyckas leverera järnväg som vi alla vill ska splea en nyckelroll.– För att på bästa sätt uppfylla den rollen är det viktigt att våra intressenter och medlemmar har en bättre förståelse av det breda utbud av tjänster vi tillhandahåller och det innebär att ha ett enda namn, säger Paul Plummer.Namnbytet ska inte påverka hur verksamhet som tidigare utförts av ATOC finansieras.