Ny sammanslutning ska verka för spansk passagerartrafik

FGC, som opererar passagerartrafik i Katloninen, är en av deltagarna i den nya organisationen. Foto. FGC

Fristående spanska soperatörer Iryo, FGC och Euskotren samt statliga Renfe har gått samman för att starta en nationell sammanslutning för passagerartågsoperatörer. Asociación Española de Empresas Ferroviarias de Viajeros. Sammanslutningen syftar till att skapa ett gemensamt språkrör för järnvägssektorn som ska förespråka järnvägens miljömässiga och sociala fördelar.

Den nya sammanslutningens mest akuta uppgifter är att vidta åtgärder för att minska effekterna av coronapandemin för tågresor samt att ta itu med frågan om stigande energikostnader. Målet är att öka det totala antalet passagerare på de spanska höghastighetslinjerna till 50 miljoner passagerare per år.

Trots den nuvarande ökningen av energipriserna i grossistledet anser föreningen att det finns mer utrymme för att förbättra järnvägens konkurrens genom att fokusera på dess hållbarhet som transportsätt, särskilt där tågen använder förnybara energikällor.

Iryos ordförande Carlos Bertomeu kommer att fungera som föreningens första ordförande och han bekräftade vid lanseringen att det fanns en samsyn bland medlemmarna om att de behövde lägga konkurrensproblem åt sidan och arbeta tillsammans för att se sektorn fungera smidigare.

"Att vara representativt är grundläggande för att gemensamt försvara det gemensamma intresset för passagerartrafikoperatörer och för att främja och utveckla järnvägen som en axel för hållbar rörlighet", förklarade han.

"Avregleringen av passagerartransporter på spansk järnväg har lett till att nya operatörer införlivats som, även om de måste konkurrera på marknaden, också har gemensamma intressen av att förbättra driften av sektorn", tillade Renfes ordförande Isaías Táboas.