Jernbaneverket om kommande investeringar

Tunnelarbeten i projekt Follobanan. Foto: Jernbaneverket

Norska Jernbaneverket ser med tillförsikt fram emot de närmaste åren. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande, med anledning av att den norska statsbudgeten nyligen presenterats.  Det är stort fokus på underhållsfrågorna, men även befintliga och kommande projekt nämns bland landets järnvägssatsningar.  ”Jag är glad över att regeringen planerar en fortsatt hög aktivitetsnivå i underhåll och renovering av det befintliga järnvägsnätet” säger Elisabeth Enger, direktör på Jernbaneverket.

Byggandet av Follobanan. mellan Oslo-Ski, är i full gång med borrningsarbeten och nästa år ökas takten i projektet ytterligare, skriver Jernbaneverket som även nämner de påbörjade järnvägsprojekten Farriseidet - Porsgrunn på Vestfoldbanen samt sträckan Arna – Bergen.

Enligt Jernbaneverket ligger budgetnivån på samma nivå som år 2016. Samtidigt används nästan 1,5 miljarder norska kronor till detaljplanering för eventuell byggstart av nya projekt 2018. Här nämns projekt för att förbättra den järnvägsburna godstrafiken, terminalerna i Heggstadmoen i Trondheim respektive Alnabru i Oslo. Den nya upprustade fraktterminalen Holmen i Drammen kommer att vara driftsatt i december i år, skriver Jernbaneverket. I övrigt byggs ett nytt mötesspår vid Djupvik på Ofotbanan, medan ytterligare förstärkningar för järnvägsterminalen i Narvik är under planering.