Vilken HH-sträcka kommer att byggas först?

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Foto: Elin Gårdestig

I regeringens nyligen presenterade infrastrukturproposition konstateras att nya stambanor för höghastighetståg kommer att byggas, men det råder fortfarande stor oklarhet om tidsplan, prioriterade delsträckor och totalkostnad. Även Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon är avvaktande i frågan.

”Nu ska vi se vilka etapper av höghastighetsbanorna som ger bäst effekt och sedan väga dem mot alla andra projekt, säger Lena Erixon som räknar med att det arbetet blir klart först till sommaren 2017”, skriver Svenska Dagbladet som via TT även tagit del av generaldirektörens syn på verkets tilldelade medel i den aktuella propositionen.

Enligt TT så betyder regeringens infrastrukturproposition, beträffande järnvägens del, bibehållen standard men inget mer, uttrycker Trafikverket. – I princip kan vi säga att vi har fått det vi behöver för att klara att hålla statusen, men inte att ta hem det eftersläpade underhållet, säger Lena Erixon till TT, angående de ramar som regeringen föreslår för drift och underhåll av järnvägar i propositionen.

Enligt den statliga utredningsorganisationen för höghastighetsbanorna, Sverigeförhandlingen, bör höghastighetsjärnvägen byggas ut så snart som möjligt, men man lägger samtidigt in en brasklapp: ”Begränsningar i tillgängliga medel eller på entreprenörsmarknaden kan göra det aktuellt att prioritera vissa etapper framför andra”Nu har Sverigeförhandlingen inlett ett arbete med en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen, med sikte på att vara färdiga i juni 2017. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att föreslå en strategi för utbyggnaden av den nya höghastighetsjärnvägen med hänsyn till kostnader och nyttor. Strategin ska innehålla lämplig utbyggnadsordning, sträckningar samt stationsuppehåll.