Linköping önskar snabbare utbyggnad av nya stambanor

Linköpings nuvarande centralstation. En helt ny centralstation för höghastighetståg kommer att byggas i ett nytt centralt läge. Foto: Claes Lundkvist, Linköpings kommun

Linköping välkomnar att Ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen. Samtidigt vill vi se nya stambanor för höghastighetståg för att bygga samman tillväxtregionerna, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och vice ordförande Paul Lindvall (M).

– Vi är glada för att Ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen och tycker det är positivt att höghastighetståg är med. Men vi skulle vilja se större finansiering och vi skulle vilja se den betydligt snabbare när det gäller höghastighetståg. Från Linköpings sida vill vi se att det första steget blir stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm-Jönköping, precis som Sverigeförhandlingen föreslagit, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

– Det är välkommet att regeringen tydliggör att Sveriges tillväxtregioner behöver knytas samman med ett modernt järnvägsnät. Det räcker inte bara med att satsa på att ta igen det eftersatta underhållet. Ett robust järnvägsnät kräver nya spår. Det gäller nu att gå från ord till handling. Varje fördröjning av satsningar på modern järnväg är förenade med en dyr nota. Ostlänken måste förverkligas och den lösning som väljs i Linköping måste möjliggöra att det byggs ny järnväg med en fortsättning till Jönköping, säger kommunstyrelsens vice ordförande Paul Lindvall (M).

Nya stambanor för höghastighetståg är viktigt för Linköpings näringsliv och arbetsmarknad.

– Att lappa och laga på dagens stambanor är inte bra nog, vi behöver Ostlänken och vi behöver höghastighetståg. Investeringar i snabba, effektiva och miljövänliga järnvägar behövs. Linköping har många små och stora företag som behöver en bra och stabil infrastruktur för att kunna växa, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

– Med nya stambanor och höghastighetståg skulle Linköpings arbetsmarknad inom en timmes restid öka från dagens 200 000 arbetstillfällen till en miljon arbetstillfällen. Tillväxtregioner skulle byggas ihop och en utvidgad arbetsmarknad skulle innebära att näringslivets kompetensförsörjning underlättas.