Många tyckte till om nya järnvägen Bollebygd–Borås

Borås Centralstation. Foto: Wikipedia/Lintoncat

Den 3 oktober var sista dagen att tycka till om lokaliseringsutredningen Bollebygd–Borås. Ett hundratal synpunkter har kommit in till Trafikverket, enligt myndighetens nyhetsredaktion som också varit kontakt med Stefan Paterson, Trafikverkets projektledare för den aktuella järnvägssträckan.

Stefan har märkt av det stora intresset från allmänheten. - Totalt handlar det om ett hundratal synpunkter som kommit in från allmänheten. Särskilt viktigt i det här planeringsskedet är att synpunkter har kommit in från tunga remissinstanser som Borås Stad, Bollebygds kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, säger Stefan Paterson och fortsätter: – Nu kommer vi att sammanställa alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där de olika förslagen och önskemålen grupperas och beskrivs. Samrådsredogörelsen kommer sedan att läggas ut på vår webbsida i samband med att vi fattar beslut om korridor. Trafikverket är redo att fatta beslut frågan i slutet av 2016. Men tidpunkten för val av korridor kommer dock med stor sannolikhet påverkas av Sverigeförhandlingens slutarbete under 2017.Stefan Paterson vill också uppmärksamma de boende längs stråket om vad de ska göra ifall de känner oro över att den nya järnvägen kommer att påverka deras fastigheter. – Då rekommenderar jag att ta kontakt med Trafikverkets markförhandlare för ett samtal och mer information. Samtidigt vill jag vara tydlig med att det är först när vi valt korridor och fått pengar för att fortsätta planeringen som vi inleder en dialog med enskilda fastighetsägare om markintrång och ersättningsfrågor.Källa: Trafikverket