Kopparstölder kostar samhället mångmiljonbelopp

Foto: Trafikverket

Kopparstölder har under de senaste åren blivit ett stort samhällsproblem, tågtrafikföretag, resenärer och godskunder drabbas hårt av stillastående tågtrafik. Under 2015 beräknades kopparstölderna kosta samhället 33,4 miljoner kronor enligt Trafikverket.

Tidigare har Trafikverket räknat på vad återställningsarbetet beräknats kosta. Men det är inte de materiella kostnaderna som är det största problemet utan alla negativa samhällskonsekvenser det får. I en rapport som trafikverket tagit fram beräknar man kostnader även utifrån restidsförluster, tågkostnader, värdering av försenad persontrafik och värdering av försenad godstrafik.

– När ett godståg blir stående med last som ska fraktas till hamnen och missar sitt anknytande fartyg får det stora negativa ekonomiska konsekvenser, säger Tomas Andersson, specialist på El-kraft på Trafikverket.

När till exempel jordledningskablar stjäls från järnvägen blir det dessutom livsfarligt att befinna sig i spårområdet. Då kan rälsen och kontaktledningsstolpar bli strömförande. De som stjäl koppar riskerar inte bara sina egna liv utan utsätter även andra för livsfara.

Trafikverket arbetar med många förbyggande åtgärder, bland annat har kabeln DNA-märkts som har gett god effekt på antal stölder.

– Dessvärre byter bara tjuvarna område och stjäl på andra ställen där kabeln inte är märkt. Kopparstölder är i stor utsträckning grov organiserad brottslighet, säger Tomas Andersson. Det krävs ökade samhälleliga resurser för att stoppa stölderna. Det inbegriper Polisen, Tullen, Skatteverket och Kronofogden.