Trafikverket förbereder för ny Pågatågsstation

Pågatåg. Foto: Karl-Johan Hjertström

Trafikverket tillsammans med Eslövs kommun och Region Skåne håller på att slutföra rustningsarbetna av Marieholmsbanan i Skåne. Mellan Teckomatorp och Eslöv byggs ett nytt spår och nya kontaktledningar. Trafikverket ska också bygga en ny station i Marieholm. I december 2016 kan Pågatågen börja trafikera banan, skriver Trafikverket.

Marieholmsbanan är 14 kilometer lång och går mellan Eslöv och Teckomatorp i Skåne. Banan har länge fungerat som en enkelspårig omledningsbana vid akuta eller planerade störningar. Nu arbetar Trafikverket med att rusta upp den så att det kan gå persontrafik på banan och för att det ska vara möjligt att även i framtiden använda den som omledningsbana.Källa: Trafikverket