Green Cargo avvecklar i Gullbergsvass

Gullbergsvass i Göteborg. Foto: Green Cargo

Som en del i Västlänkprojektet kommer Göteborgs Stad omvandla Gullbergsvassområdet till bostäder och vägar, och med anledning av detta har Trafikverket beslutat att stänga järnvägsverksamheten på området. Som en följd har Green Cargo fattat beslut att avveckla terminalverksamheterna i Göteborg.

Kombiterminalen förväntas vara i drift till mitten av december 2017. Därefter flyttar Green Cargo till ny kombiterminal i Göteborgs hamn för fortsatta kundåtaganden och egen intermodal produktion. Omlastningsterminalen avvecklas successivt under 2017 i nära dialog med kunderna.

– Vi har under en längre tid haft en nära dialog med medarbetarna på terminalerna om byggprojektet och att vår verksamhet kommer att påverkas av Västlänkprojektet. Vi har haft informationsmöte med våra medarbetare på omlastning- och kombiterminal i Göteborg samt övrig personal inom region Väst som berörs. Varsel är nu lagt och vi har inlett fackliga förhandlingar samt omplaceringsutredningar för cirka 35 medarbetare som berörs av uppsägningen. Det är mycket tråkigt att vi inte kan fortsätta att bedriva verksamheten, men vi jobbar nu framåt för att hitta bästa möjliga lösning för medarbetarna i Göteborg och för våra kunder, säger Sohana Josefsson, Marknads- och kommunikationsdirektör Green Cargo.

Gullbergsvass terminalområde