VDB: InnoTrans 2021 skjuts upp

InnoTrans 2018 lockade 3 062 utställare från 61 länder och 153421 handelsbesökare från 149 länder. En av de viktigaste funktionerna i evenemanget är visningen av ny rullande materiel på 3 kilometer långt spår på Berlin mässareal. Foto: Messe Berlin

Den ledande globala mässan för innovativ, klimatvänlig mobilitet, InnoTrans, skjuts upp och förflyttas från april 2021 till september 2022.

- Att skjuta upp InnoTrans igen var utan tvekan ett mycket svårt, men helt korrekt och ansvarsfullt beslut, säger Dr. Ben Möbius, VDB General Manager för Association of the Railway Industry in Germany (VDB) e.V. den 23 oktober 2020.

- Den nuvarande situationen för Covid-19-pandemin kräver högsta prioritet för hälsoskyddet för våra anställda, internationella kunder och handelsbesökare. En adekvat mässa hade helt klart inte varit genomförbar, sade Möbius.

Att förverkliga framtidens gröna rörlighet tillsammans med partners över hela världen,  är fortfarande i järnvägsindustrins intresse och det gäller även InnoTrans 2022.

- Utsläppsfri rörlighet är en av de viktigaste och mest fascinerande utmaningarna i vår tid. Det är därför InnoTrans 2022 kommer att vara viktigare än någonsin som ett unikt forum för ny rörlighet. Vår bransch ser framåt. Klimatskyddet behöver rena spårbundna transporter, den globala ekonomin behöver en grön omstart och idag erbjuder Rail 4.0 en mängd lösningar för båda utmaningarna, säger Möbius.

Järnvägsindustrin är en strategisk framtidsindustri i toppklass. Representanter från politik och industri presenterade nyligen koncept för morgondagens rörlighet på dagitala InnoTrans Preview VDB DIALOG FORUM DIGITAL i september 2020 (https://bit.ly/3okc6EK).

Messe Berlin tackade Möbius för det utomordentligt konstruktiva samarbetet. Järnvägsindustrin uppskattar dess försiktighet och planeringssäkerhet.

- Järnvägsindustrin står för högsta kvalitet världen över, och det gäller även den ledande mässan. Nu handlar det om att dämpa krisen och garantera den gröna omstarten så att vi kan vara i början av InnoTrans 2022 i full fart, betonade Möbius.

Tillsamans med internationella marknadsledare och ledande föreningar har Messe Berlin beslutat att skjuta upp den trettonde upplagan av världens ledande mässa för transportteknik i Berlin till nästa ordinarie rotationsdatum från 20 till 23 september 2022.