Trafikverket och VR Track avslutar kontrakt

Nässjö station. Foto: Christer Wiik

Trafikverket och järnvägsentreprenören VR Track Sweden har gemensamt beslutat att i förtid avsluta det pågående baskontraktet för järnvägsunderhåll på sträckan Nässjö - Arlöv på Södra stambanan. Trafikverkets övriga kontrakt med VR Track Sweden berörs inte. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Anledningen är att parterna har olika syn på förutsättningarna i kontraktet. Att kontraktet bryts, påverkar inte trafiken på sträckan och har inte heller någon påverkan på det pågående underhållsarbetet. Under hösten utreds vilka förutsättningar och villkor som gäller för kontraktets upphörande, och då går även Trafikverket ut med en ny upphandling. All underhållsverksamhet inom Trafikverket upphandlas i konkurrens.

Det aktuella underhållskontraktet löper från den 1 oktober 2014 till den 30 september 2019 med två optionsår. Det omfattar underhåll av bana, el och signal samt reparationer och avhjälpande underhåll. Även vintertjänster ingår. Sträckan som kontraktet avser är 30 mil med dubbelspårig järnväg mellan Nässjö och Arlöv, inklusive sträckan Älmhult – Olofström.