Upprustningshelg på Nordlandsbanan

Centrala Trondheim. Foto: Christer Wiik

Under helgen den 28-29 september utför norska Jernbaneverket upprustningsarbeten på Nordlandsbanan. Stora delar av tågtrafiken på nämnda bana ersätts med buss, rapporterar Jernbaneverket. Den drygt 70 mil långa Nordlandsbanan binder samman Trondheim och Bodö.